SOS-Strays

p/a Van Steestraat 6, 4453 AR ‘s-Heerenhoek
+31455463910 - marleen@sos-strays.nl
www.sos-strays.nl

Info

Doelstelling Stichting SOS-strays:

De stichting heeft als doel het verbeteren van het welzijn van de kansloze asieldieren waar niemand om geeft behalve een paar zeer gemotiveerde doch van hulp verstoken dierenvrienden. Wij proberen met behulp van onze projecten en acties hun leefomstandigheden te verbeteren en bieden u enkele honden ter adoptie aan die degelijk geselecteerd worden door hun verzorgers bij de plaatselijke dierenbeschermingsorganisaties en voor wie wij bij ons een liefhebbend adoptiegezin zoeken. Tevens willen wij de dierenbeschermingsorganisaties ter plaatse structureel helpen bij hun werk: o.a. sterilisatie/castratie programma’s, verzorging en opvang van honden in nood.

De stichting steunt, naast het vinden van een goed thuis voor kansarme buitenlandse honden in België/Nederland, ook asielen, vrijwilligers en dierenartsen in het buitenland, die de honden helpen en verzorgen. Een gebrek aan financiële middelen maakt het werk van vrijwilligers en dierenartsen in deze landen, bij het geven van de noodzakelijke hulp, nog zwaarder dan het al is. Het probleem van overvolle asielen, en van zwerf- en asielhonden wordt niet opgelost alléén door een aantal van hen naar hier te halen en een thuis te zoeken. Het is slechts een druppel op een gloeiende plaat, maar wel een druppel die voor een aantal honden het verschil betekent tussen een gelukkig leven en een leven van mishandelingen of wegkwijnen in een overvol asiel. of de dood in dikwijls verschrikkelijke omstandigheden.

De adoptie (het plaatsen van honden hier bij gezinnen die de hond adopteren) en de financiële bijdrage die de adoptanten hiervoor betalen, maakt het ons financieel mogelijk om de mensen, die honden ter plaatse helpen en verzorgen, ook te ondersteunen. Van het adoptiebedrag voor elke hond wordt een flink basisbedrag betaald aan de buitenlandse asielen en ook de toeslag voor de sterilisatie/castratiekosten wordt geheel aan hun doorgestort. Dit geld helpt hen zeker om mede andere honden te verzorgen.

Dieren

Momenteel geen dieren aanwezig.