Info

Hope For Paws vzw werd opgericht om asielen in binnen-en buitenland te ondersteunen met financiële steun en ingezamelde hulpgoederen.
We vervullen tevens een bemiddelende rol in de adoptieprocedure tussen het asiel en de kandidaat-adoptanten.
Helpen kan U adh van donaties, meterschap, lidmaatschap, (voedsel)inzamelingen en organiseren van events tvv Hope.
Volg ons op onze pagina : www.facebook.com/hopeforpawsvzw/