Hope4Pets.be (Spaanse Rescues)

Bemiddeling asielhonden Spanje (Malaga),
Els - 0467043034 - bij voorkeur na 16h - info@hope4pets.be
www.hope4pets.be

Info

Hope4Pets werd opgericht om asielen in binnen-en buitenland te ondersteunen met financiële steun en ingezamelde hulpgoederen.
We vervullen tevens een bemiddelende rol in de adoptieprocedure tussen het asiel en de kandidaat-adoptanten.
Helpen kan U adh van donaties, meterschap, lidmaatschap, (voedsel)inzamelingen en organiseren van events tvv Hope.

Dieren