HelpeenHond

0473849708 - info@helpeenhond.nl
helpeenhond.nl/honden

Info

Onze missie is om het leven van asielhonden in Roemenië te verbeteren. Dat doen we aan de ene kant door adopties, maar ook door sterilisatieprojecten.

Door een fijne samenwerking met de plaatselijke vrijwilligers weten wij waar de specifieke hulp het hardst nodig is. Die hulp bestaat uit het sturen van voer, maar ook door het online te bestellen en in Roemenië af te laten leveren bij de shelters.

Tevens bieden wij medische hulp, zoals directe hulp in nood maar ook laten we de asielhonden vaccineren. Regelmatig zorgen wij ook voor goede anti-parasitaire middelen.

In samenwerking met de Roemeense dierenarts bieden wij ook hulp aan honden die een eigenaar hebben, maar bij wie het ontbreekt aan financiële middelen. Ook die sterilisaties betalen wij, van zowel honden als katten.

Wij hopen hiermee bij te dragen aan het terugdringen van het zwerfdieren probleem in Roemenië.

Wij zijn een transparante stichting en voldoen aan de strenge kwaliteitseisen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Tevens is Stichting Help een Hond officieel door de Belastingdienst geregistreerd als een ANBI (een Algemeen Nut Beogende Instelling), onder het fiscaal nummer 8600 03 085.
Zo bent u er van verzekerd dat wij bijdragen aan een betere wereld voor de dieren, zorgvuldig omgaan met elke euro en verantwoording afleggen.

Tenslotte heeft de NVWA aan Stichting Help een Hond de registratie “Handelaar in levende diersoorten” (zoals bedoeld in artikel 8.7. van de Regeling handel levende dieren en levende producten) verleend. Het bij deze registratie behorende EG nummer is 320729. Deze registratie is per 21-4-21 vervallen gezien de gewijzigde regelgeving. Het is echter niet meer nodig om een EG nummer te hebben voor onze activiteiten.

Contact:

Stichting Help een Hond
info@helpeenhond.nl
KvK-nummer 74718002
NL15 RABO 0344 5486 35

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Heeft u interesse in een hond? Vul dan niet ons contactformulier, maar het INTAKEFORMULIER voor de hond in:
helpeenhond.nl/contact/intakeformulier/

Pas na ontvangst van uw intakeformulier kunnen wij uw vraag beantwoorden.

Alvast bedankt!

Dieren