Greyhounds in Nood Belgium vzw

Baron De Gieylaan 1 bus 3, 9840 De Pinte
09/324 00 26 - info@ginb.be
www.greyhoundinnood.be

Info

DE ORGANISATIE


VZW Greyhounds in Nood Belgium is de eerste organisatie in België die zich om het leed van de Spaanse windhonden bekommert.

De doelstelling van de organisatie is drieledig :
• Door middel van adopties proberen wij een zo groot mogelijk aantal honden uit de Spaanse hel weg te halen en een goede toekomst hier in België te geven. Wij kunnen met trots zeggen dat wij tot op heden aan meer dan 7500 windhonden een definitieve, liefdevolle thuis geboden hebben.
• Hulpverlening: Daar waar de nood het acuutst is, in Spanje dus, hebben wij onze eigen kliniek, waar wij de ergste gevallen onmiddellijk de nodige medische zorgen kunnen toedienen. Bovendien werken wij nauw samen met betrouwbare Spaanse organisaties, die ons problemen in-the-field melden en die de honden een tijdelijke opvang verstrekken.
• Doordat de naam van onze organisatie sinds jaren garant staat voor haar correcte manier van handelen, hebben wij van heel wat mensen het nodige respect afgedwongen. Hierdoor kunnen wij op diplomatieke weg proberen de problemen aan de basis aan te pakken. Via lobbyen, internationale samenwerking met andere organisaties, petities e.d. kunnen wij druk uitoefenen, waardoor we op termijn hopen een eind te maken aan zware wantoestanden.

Door de jaren heen zijn wij erin geslaagd onze organisatie grondig te structureren: wij hebben een netwerk van vaste, betrouwbare en gemotiveerde medewerkers opgebouwd. Iedere medewerker heeft zijn eigen bevoegdheden. Door het delegeren van bepaalde taken kunnen mevr. Broeders de presidente en oprichtster en haar echtgenoot zich bezighouden met zaken die hun persoonlijke aandacht vereisen en zo de efficiëntie van de organisatie verhogen. Bovendien heeft VZW Greyhounds in Nood Belgium eigen vervoer om, eender waar, eender wanneer, honden op een verantwoorde en comfortabele manier af te halen. Voor verzwakte dieren is een lange reis uiterst vermoeiend, maar in onze perfect ingerichte vervoermiddel wordt het stresslevel gedurende deze reis tot een minimum herleid.
Een extra troef is de steun van vele publieke personen, waardoor we massaal media-aandacht krijgen en de problemen kunnen bekendmaken.


DE HONDEN

Galgos: Galgos zijn één van de nationale rassen van Spanje. Deze honden worden hoofdzakelijk gebruikt voor de hazenjacht, waarbij ze jagers te paard vergezellen en zo veel mogelijk hazen moeten vangen. Gezien de jacht heel erg seizoengebonden is, worden de honden die niet voldoen jaarlijks in grote getallen geloosd. Het is voor de galguero (jager met Galgos) namelijk veel goedkoper om volgend jaar een nieuwe hond op te leiden dan een oudere hond aan te houden. Een trieste bijkomstigheid is dat de hond geliquideerd wordt op een manier die in verhouding staat met zijn geleverde prestaties: hoe slechter hij jaagde, hoe gruwelijker en langer zijn doodstrijd.

INFO ADOPTIE

Alvorens U tot adoptie overgaat, verzoeken wij een “Aanvraag tot Adoptie” in te dienen. U kan het formulier downloaden op onze website of telefonisch aanvragen.
Bezin voor je begint en stel uzelf de vraag : heb ik voldoende tijd om de hond de nodige aandacht en affectie te schenken ? Heb ik in huis een plaatsje voor de hond ?, want onder geen enkele voorwaarde kunnen wij toestaan dat zo een sociaal wezen als een windhond in een kennel zou verblijven. Kan ik instaan voor de medische verzorging (ontworming, vaccins, mondhygiëne…) ? Zoals elk van ons heeft deze hond nood aan warmte, genegenheid, liefde, gezelligheid en betrokkenheid binnen het gezin.
U kan een keuze maken uit de foto’s op de website of Mireille vragen dit voor U te doen. Zij zal dan rekening houden met alle mogelijke factoren om een zo passend mogelijke hond voor uw situatie of verwachtingen te zoeken.

Indien U nog twijfelt, kan U deelnemen aan één van onze evenementen (zie kalender op de website), waar U tal van gelukkigen kunt ontmoeten die reeds een of meerdere honden adopteerden.

De bijdrage voor adoptie bedraagt 270 € voor leden & adoptanten die lid zijn en 300 € voor nieuwe adoptanten waarbij het lidgeld voor het eerste jaar inbegrepen.
Hiervoor krijgt U hopen liefde en affectie terug en kan U er op vertrouwen dat uw nieuwe huisgenoot mits een beetje begrip en geduld van uw kant U zal adoreren tot het einde van zijn dagen. Alle ter adoptie aangeboden honden hebben een microchip en internationaal paspoort, zijn volledig gevaccineerd, ontwormd, getest op mediterrane ziektes, gesteriliseerd of gecastreerd.


HOE KAN IK DE ORGANISATIE STEUNEN ?

1. Lidmaatschap.
U kunt lid worden van de vzw “Greyhounds in nood Belgium”.
Er zijn verschillende vormen van lidmaatschap mogelijk:

 Gewoon lid : € 30
 Steunend lid : € 65
 Erelid : € 125


2. Financiële steun.

Via één of meerdere stortingen ten voordele van “Greyhounds in nood Belgium” op het rek.nr. BE71293021904069. Dit geld wordt gebruikt voor het transport te bekostigen en voor het toedienen van noodzakelijke medische zorgen.


3. Materiële giften.

Giften van voor ons nuttige goederen, zoals halsbanden, dierenvoeding, dekens, manden enz…, zijn zeer welkom. Zij worden aan het opvangtehuis in Spanje geschonken.

Dieren

Momenteel geen dieren aanwezig.