Kat op de dool Deinze

Hellestraat 10, 9800 Deinze
0494 47 70 86 - katodd1@telenet.be
www.kat-op-de-dool-deinze.be

Info

Kat op de dool Deinze is een klein erkend asiel dat zich vooral bekommert om het lot van de zwervende, tamme huiskatten en kittens uit regio Deinze. Deze dieren komen meestal het asiel binnen via afstand of werden achtergelaten of gevonden. Ze worden liefdevol opgevangen door de asielbeheerster Magda Muyllaert of door een van de opvangmoekes en na gezondheidscontrole en in ordestelling door de contractdierenarts komen deze katten op de site ter adoptie. Het asiel voert een anti-euthanasie beleid en promoot het neutraliseren en chippen van alle huiskatten.