Info

The Egyptian Society for Mercy to Animals (esma) is een geregisteerde Egyptische NGO (No. 3059/2007). Esma werd in 2007 opgericht door een aantal dierenliefhebbers die het leed van de Egyptische dieren niet langer naast zich neer kon leggen. Het belangrijkste doel van esma is het verbeteren van het welzijn van alle dieren in Egypte, inclusief straathonden en -katten, lastdieren zoals ezels, paarden en kamelen, wilde dieren, dieren uit Cairo Zoo, dieren die verkocht worden in petshops en dierenmarkten, en alle dieren die geslacht worden voor voeding. Esma beheert twee no-kill shelters en adoptiecentrums in Egypte. Daarnaast zetten de vrijwilligers van esma zich ook in voor campagnes en initiatieven die het welzijn van dieren in Egypte verbeteren of meer bewustzijn in verband met de slechte situatie van dieren in Egypte creëren.

Hier zijn een paar voorbeelden van wat esma doet:
• Dierenasiel voor katten en honden: esma beheert momenteel twee dierenasielen: een hondenasiel in Sakkara (Giza) en een kattenasiel in Shabramont (Giza). Daar verblijven momenteel meer dan 1500 geredde honden en katten (en twee ezels). Esma neemt dieren in het asiel op die dringend nood hebben aan hulp omwille van ernstige verwondingen, mishandeling en verwaarlozing. In het asiel krijgen de dieren voeding, onderdak en basic medische verzorging terwijl we hen voorbereiden op adoptie.
• Hulp voor de lastdieren in Giza: Sinds de Egyptische revolutie begon in februari 2011, zorgt esma voor de voeding en verzorging van de zieke en uitgehongerde paarden in Nezlet Al-Samman, dichtbij de piramides. Door de enorme terugval van toerisme, zijn hun eigenaars niet meer in staat om voor deze dieren te zorgen. Tussen de 300 en 500 paarden worden regelmatig gevoederd.
• Adoptiecampagnes: esma is altijd op zoek naar adoptiegezinnen voor de dieren die in onze asielen verblijven. Esma zet daarbij ook in op internationale adoptie, omdat het helaas bijna onmogelijk is om adoptiegezinnen in Egypte te vinden. Wie in Egypte een nieuwe kat wil, koopt er een in een petshop. Raskatten zijn er immers een statussymbool. Deze raskatten worden in Egypte met de regelmaat van de klok op straat gedumpt omdat ze niet meer gewenst zijn door de eigenaars.
• Beleid en bewustzijn: esma grijpt elke mogelijkheid aan om te werken aan een beter lot voor dieren. Dat gebeurt onder meer door pogingen om de wetgeving rond dierenwelzijn te steunen en campagne te voeren tegen het beleid van de Egyptische overheid om straatdieren af te maken door ze dood te schieten of ze te vergiftigen. Zo heeft esma samen met een aantal andere organisaties voor het eerst in de Egyptische geschiedenis een overeenkomst gesloten met de overheid van Shaykh Zayed, een regio in Cairo. Zolang daar een trap-, neuter-, release-programma aan de gang is, belooft de overheid er geen dieren meer af te maken. Daarnaast tracht esma meer bewustzijn te creëren in verband met dierenwelzijn door in te zetten op educatie en andere activiteiten, en tracht esma een oplossing te vinden voor de abominabele levensomstandigheden van dieren in Egyptische dierentuinen.