Dogs Behind Bars Belgium

Paardenstraat, 1, 2580 Grasheide
0495299926 - info@dogsbehindbars.be
www.dogsbehindbars.be

Info

Dogs Behind Bars Belgium is een organisatie die hulp verleent aan Spaanse asielen en hun asielhonden. Tot voor de Corona legden we ons toe op sterilisatieprojecten in samenwerking met een Spaanse dierenarts. Onze focus is om de basis benodigdheden voor asielen te voorzien om hun dagelijkse werking te kunnen garanderen en dieren ter adoptie te stellen. Daarnaast bieden we logistieke steun door voedseldonaties, het afbetalen van dierenartsrekeningen, inspringen voor operaties en de dagelijkse zorg voor dieren.

In België gaan we op zoek naar betrouwbare en goede families die beseffen dat sommige asielhonden een rugzakje hebben.
Mensen die het woord opgeven niet in hun woordenboek hebben staan en het leven van een asielhond willen veranderen.

Dieren